آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اساتید

فهرست اساتید دارای مجوز تدریس (کد مدرسی) که با مرکز علمی-کاربردی بهشهر همکاری دارند به شرح ذیل می باشد:

 

 نام نام خانوادگی رشته تحصیلی
مریم آهنگری علوم سیاسی
معصومه ابراهیم نژاد لداری آمار ریاضی
محدثه احمدی  علوم اقتصادی - برنامه ریزی و توسعه
عارفه اسدپور زبان و ادبیات فارسی
ساسان اسدپور گلوگاهی ریاضی کاربردی
اسماعیل  اسدیان مهندسی معماری
فاطمه اشرفی مدیریت بازرگانی - بازاریابی
نجمه اکبرپور علوم کامپیوتر
منیره اکبریان علوم اجتماعی - جمعیت شناسی
عبدالکریم الهی مهندسی کامپیوتر
جواد امیرخانلو حسابداری
سمیه ایمنی هنرهای تصویری و طراحی
علی اصغر باباکوهی اشرفی گرافیک - پژوهش هنر
جواد بابایی خلیلی حسابداری
منیره باقرزاده مدیریت اجرایی
سیدمحمد باقری حقوق خصوصی
مهدی باقری مدیریت بازرگانی - مالی
زهرا بختیاری آموزش زبان انگلیسی
سمیه بخشنده رستمی فیزیک اتمی
مریم بشارتده زبان و ادبیات انگلیسی
میثم بهادری مدیریت صنعتی - تولید
سونا پاره کار ریاضی کاربردی - آنالیزعددی
عباس پاکدل مدیریت دولتی - مدیریت مالی
خدیجه پری  علوم اقتصادی - محض
نعمت پریچهره تروجنی علوم کامپیوتر
ابراهیم پنق مدیریت بازرگانی - بازاریابی
خلیل پورموسی  علوم اجتماعی - جمعیت شناسی
ابوذر پوریانی مدیریت بازرگانی - مالی
محمود پوریانی زبان و ادبیات فارسی
مقداد پوریانی مهندسی فناوری اطلاعات
علیرضا پیشکار رودسری گرافیک
سیدروح الله جعفرنژاد مهندسی کامپیوتر
علیرضا جمشیدی گرجی مهندسی مکانیک - حرارت وسیالات
مسلم حجتی تربیت بدنی و علوم ورزشی
مهدی حقیقی تربیت بدنی و علوم ورزشی
مهناز حمزه نیا مهندسی فناوری اطلاعات
سیدرضا خاتمی نژاد حقوق جزا و جرم شناسی
حسن خبیری حسابداری
بهاره خدیش مدیریت اجرایی
ویدا خوشقدم شیمی
علی داد مهندسی کامپیوتر
بهروز دارابی مدیریت صنعتی - مالی
مهدی داودی حقوق جزا و جرم شناسی
حانیه داودی رستمی علوم اقتصادی - برنامه ریزی وتحلیل
لیلا درزی مدیریت دولتی
صدیقه دماوندی مهندسی فناوری اطلاعات
نیما ذبیحی اترگله آموزش زبان انگلیسی
مهدیه رانی پور هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
محمدرضا رائی مکاری حقوق خصوصی
علی ربیع پور حقوق خصوصی
حسین  رجب زاده حسابداری
علی اصغر رجب زاده زبان شناسی همگانی
شبنم رجبی هنرهای تصویری و طراحی
بهزاد رحیمی سراجی ریاضی محض - آنالیز
ابراهیم رضایی رستمکلایی ریاضی محض
سیده هانیه رضائی زاد حسابداری
محمدرضا رمضان نژاد قلعه مهندسی کامپیوتر
معصومه رمضانی مهندسی صنایع
علی روشن قیاس حقوق - تجارت بین الملل
رمضانعلی روشنعلی مترجمی زبان انگلیسی
صابر زارعی ریاضی کاربردی
محمد زیارتی خلیلی حقوق خصوصی
مجتبی ستاری مدیریت فناوری اطلاعات
فاطمه صغری ستونه الهیات - فقه و مبانی حقوق
سیدهادی سجادی ساروئی آموزش زبان انگلیسی
محمد سراج مدیریت بازرگانی - بازاریابی
نسترن سعادت فر ریاضی محض
علیرضا سعیدی الهیات - علوم قرآن و حدیث
محمودرضا سعیدی مهندسی مکانیک - طراحی جامدات
موسی سعیدی حقوق خصوصی
سیده فاطمه شاه بازاده زعفرانی مدیریت دولتی - مدیریت مالی
محمدحسین شعبانی الهیات - فقه و مبانی حقوق
اسماعیل  شمسی جامخانه مدیریت بازرگانی
الهام شهریاری علوم اقتصادی - توسعه و برنامه ریزی
صالح صادقی سوچلمائی فقه و اصول
علی صالحی مدیریت بازرگانی - بازاریابی
عالمه صالحی بالادهی مهندسی معماری 
علیرضا صداقتی صنایع دستی
سجاد صیدانلو حقوق عمومی
مریم صیدانلو طراحی پوشاک
سیداحمد طاهرپور فیلمبرداری عکاسی
علی محمد عارفی لمراسکی حقوق جزا و جرم شناسی
رضا عبادی زبان و ادبیات فارسی
مهشاد عبادیان تربیت بدنی و علوم ورزشی
علی اصغر عموزاد خلیلی نقاشی
عبدالعلی عنایتی الهیات - فلسفه و کلام اسلامی
حمیدرضا فاخر مدیریت اجرایی
حسینعلی فاضلی مهندسی مکانیک
سمانه فتح علیان مدیریت بازرگانی - مالی
ساجده فدائی ریحان آبادی تربیت بدنی و علوم ورزشی
یاسر قاسمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
عباس قاسمیان بایی فیزیک - حالت جامد
مهدی قلندری مدیریت ام بی ای
احمدرضا قلی پور مدیریت صنعتی
محمدمهدی قلیان حقوق عمومی
فاطمه قنبرپور مدیریت بازرگانی - مالی
سیدمحسن کاظم نژاد مرمت و احیای بناها
نقی کاظمی حسابداری
سکینه کاظمی گرجی الهیات - فقه و اصول
کبری کشاورزیان آمار
سیدکریم کوهستانی مهندسی مکانیک - ساخت تولید
واحد کیانفر آموزش زبان انگلیسی
حسین لترگازی آمار ریاضی
قاسمعلی مایلی رستمی  علوم اقتصادی
محدثه مجریان مدیریت صنعتی - تحقیق درعملیات
محمد محسنی حسابداری
محمدامید محمدی آموزش زبان انگلیسی
سعیده محمدی راد هنرهای تصویری و طراحی
شعبان محمدیان دافوس 
فاطمه محمدیان مهندسی معماری
حسینعلی محمودجانلو زبان و ادبیات فارسی
مائده محمودجانلو حقوق خصوصی
ابوذر محمودی اطربی مهندسی عمران
منیره ملک الهیات - فقه و مبانی حقوق
بشرا موسوی دولت آباد روانشناسی
فهیمه موسی زاده حلیم روانشناسی
علیرضا مهدوی تیله نوئی حسابداری
فرشید مهدوی قلعه آموزش زبان انگلیسی
علی مهدی پور زارمی مهندسی صنایع
مژگان میرکتولی طراحی پوشاک
محمد نادری مهندسی برق - الکترونیک
سیدخلیل نبوی تروجنی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مائده نجفی هزارجریبی حقوق خصوصی
محمد نصری مهندسی برق - قدرت
علی اکبر نصیری خلیلی حقوق عمومی
علیرضا نصیری خلیلی الهیات - علوم قرآن و حدیث
دانیال نعمتی لوجندی مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
شهرام نقوی مهندسی برق - قدرت
سیداسماعیل هاشمی علوم کامپیوتر
زهرا همدم مومن علوم کامپیوتر
سهراب یوسفی زبان و ادبیات فارسی
منصوره یونسی کلاکی مهندسی فناوری اطلاعات
 

 

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی هم آوا
سامانه آموزشی هم آوا
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه