آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اخبار
چاپ
دانشگاه جامع علمی کاربردی بهشهر خبر داد:

امکان اخذ هم زمان دو پودمان تا سقف 24 واحد در صورت دانش آموختگی

کد خبر : 87

تاریخ انتشار : 02/07/1393 - 08:29


امکان اخذ هم زمان دو پودمان تا سقف 24 واحد در صورت دانش آموختگی

 

 

 

 

بنابر بخشنامه مورخ 93/7/1 دانشگاه جامع علمی کاربردی مبنی بر امکان ارایه دو پودمان تا سقف 24 واحد برای دانش آموختگی، آن قبیل از دانشجویانی که تنها درس کارورزی 2 در نیمسال دوم 94-93 برای آنان باقی مانده است جهت اخذ درس مذکور در روز شنبه مورخ 93/7/5 به دانشگاه مراجعه نمایند.


مطالب مرتبط

دیدگاه شما

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی دانشگاه
سامانه آموزشی دانشگاه
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه