آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اخبار
چاپ
دانشگاه جامع علمی کاربردی بهشهر خبر داد:

روند انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 (ورودی های 92 و قبل)

کد خبر : 80

تاریخ انتشار : 18/06/1393 - 14:57


روند انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 (ورودی های 92 و قبل)

 

 

 

 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان ورودی 92 و قبل از آن می رساند جهت انجام انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 رعایت نکات زیر ضروری می باشد:

الف) دانشجویان موظف به اخد دروس طبق برنامه ارائه شده توسط دانشگاه با مراجعه به سامانه سجاد (به آدرس www.edu.uast.ac.ir) از تاریخ 93/06/27 الی 93/06/30 می باشند.

ضمناً دانشجویان می توانند از طریق سایت دانشگاه (به آدرس www.behshahr-uast.ir) و همچنین برد آموزش از برنامه کلاسی خود اطلاع حاصل نمایند.

ب) دانشجویان موظف به تهیه 3 نسخه پرینت از انتخاب واحد انجام شده از مسیر: شهریه - موارد قابل پرداخت - 15%  می باشند. همچنین برگه انتخاب واحد باید شامل کلیه دروس و هزینه های اخذ شده باشد.

ج) دانشجویان موظف به حضور به موقع بر اساس برنامه زمانی تعیین شده توسط مرکز جهت تکمیل مراحل انتخاب واحد (تایید دروس اخذ شده توسط آموزش - پرداخت شهریه - تحویل نسخه انتخاب واحد نهایی به امور مالی) می باشند.

د) انتخاب واحد دانشجویان تنها پس از انجام کلیه مراحل انتخاب واحد به شرح زیر معتبر می باشد:

1- اخذ دروس ارائه شده در سامانه سجاد توسط دانشجو (دانشجو موظف به اخذ کلیه دروس تنها در یک گروه درسی میباشد)

2- تهیه ی نسخه انتخاب واحد و ارائه به آموزش جهت تایید دروس اخذ شده

3- مراجعه به امور مالی و پرداخت شهریه (85% ، 15%) و تایید امور مالی

4- تحویل برگه انتخاب واحد نهایی به امور مالی (حضور دانشجو در کلاس بدون تکمیل انتخاب واحد و تحویل مدارک به امور مالی غیرقانونی می باشد)

ه) نحوه پرداخت شهریه :

1- 85% : مراجعه حضوری به دانشگاه در زمان تعیین شده و دریافت فیش واریزی از امور مالی و پرداخت آن.

2- 15% : مراجعه به سامانه سجاد: شهریه - موارد قابل پرداخت - 15% (ستاد) ؛ مراحل پرداخت کردن با وارد کردن اطلاعات یکی از کارت های بانکی عضو شتاب شامل: cvv2 - رمز دوم فعال - شماره کارت - و تاریخ انقضاء کامل می گردد.

تذکر 1 : مسئولیت تکمیل فرم انتخاب واحد اعم از اخذ دروس - پرداخت شهریه و تحویل برگه انتخاب واحد برعهده شخص دانشجو می باشد.

تذکر 2 : تاریخ امتحانات و همچنین برنامه کلاسی دروس پروژه - کارورزی و کارآموزی در سامانه سجاد موقتی می باشد.

تذکر 3 : باجه بانک تنها در زمان انتخاب واحد در مرکز دایر می گردد.

تذکر 4 : دانشجویانی که برای ورود به سامانه سجاد مشکل دارند با مراجعه به مسئول امور مالی واقع در طبقه اول مرکز اقدام به رفع مشکل خود بنمایند.

 

برنامه زمانبندی مراجعه حضوری انتخاب واحد نیمسال اول 94-93

دوشنبه 93/06/31 :
کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی (ورودی مهر 91)
کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی (ورودی بهمن 91)
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار (ورودی بهمن 91)
کاردانی حرفه ای حسابداری تولیدی وصنعتی (ورودی بهمن 91)
کاردانی حرفه ای گرافیک (ورودی مهر 91)
کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده (ورودی مهر 91)
کاردانی فنی اینترنت و شبکه های گسترده (ورودی بهمن 91)
کاردانی فنی معماری شهری (ورودی مهر 91)
کاردانی فنی معماری شهری (ورودی بهمن 91)
کاردانی فنی ماشین افزار (ورودی مهر 91)
کاردانی فنی مکانیک خودرو (ورودی مهر 91)
کاردانی فنی مکانیک خودرو (ورودی بهمن 91)
 
 
سه شنبه 93/07/01 :
کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات (ورودی مهر 91)
کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی (ورودی بهمن 91)
کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی (ورودی بهمن 91)
کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-تجاری (ورودی بهمن 91)
 
چهارشنبه 93/07/02 :
کاردانی حرفه ای حسابداری صنعتی (ورودی مهر 92)
کاردانی حرفه ای حقوق ثبتی (ورودی مهر 92)
کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار (ورودی مهر 92)
کاردانی حرفه ای مدیریت-امور اداری (ورودی مهر 92)
کاردانی فنی برق صنعتی (ورودی مهر 92)
کاردانی فنی معماری شهری (ورودی مهر 92)
کاردانی فنی ماشین افزار (ورودی مهر 92)
کاردانی فنی مکانیک خودرو (ورودی مهر 92)
 
پنج شنبه 93/07/03 :
مهندسی فناوری اطلاعات (ورودی بهمن 91)
مهندسی فناوری اطلاعات (ورودی مهر 92)
کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی (ورودی مهر 92)
کارشناسی حرفه ای حقوق ثبتی (ورودی مهر 92)
کارشناسی حرفه ای مدیریت تبلیغات-تجاری (ورودی مهر 92)
کارشناسی حرفه ای گرافیک-تزئینی ومحیطی (ورودی مهر 92)
کارشناسی حرفه ای معماری-طراحی محیط داخلی (ورودی مهر 92)
 
شنبه 93/07/05 :
کاردانی ناپیوسته کلیه رشته ها (ترمی و پودمانی)

مطالب مرتبط

دیدگاه شما

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی دانشگاه
سامانه آموزشی دانشگاه
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه