آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اخبار
چاپ
دانشگاه جامع علمی کاربردی بهشهر خبر داد:

برگزاری جلسه تخصصی مرکز با مدیران گروه

کد خبر : 70

تاریخ انتشار : 16/05/1393 - 14:10


برگزاری جلسه تخصصی مرکز با مدیران گروه

 

 

 

 

در راستای کیفیت بخشی به آموزش مرکز، جلسه ی ریاست محترم مرکز، معاونت محترم آموزشی و مدیرمحترم پژوهشی با مدیران گروه در ساعت 11 صبح روز پنج شنبه مورخه 93/5/16 در اتاق جلسات مرکز برگزار شد. در ابتدای جلسه از مدرس نمونه سال 1393 این مرکز، سرکارخانم سمیه محمدی دانشجوی دکتری حقوق با اهدای ربع سکه بهار آزادی توسط رئیس مرکز جناب آقای دکتر اسلامی راد قدردانی گردید. سپس ابلاغ 8 نفر از مدیران گروه به آنان تقدیم و پس از آن شرح وظایف و انتظارات مرکز از مدیران گروه مطرح گردید. در پایان جلسه نیز مدیران گروه نظرات و پیشنهادات گروه مربوطه را مطرح کردند.

 


مطالب مرتبط

دیدگاه شما

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی دانشگاه
سامانه آموزشی دانشگاه
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه