آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اخبار
چاپ
دانشگاه علمی کاربردی بهشهر خبر داد:

ثبت نام برای امتحان معرفی به استاد نیمسال تابستان سال تحصیلی 93-92

کد خبر : 61

تاریخ انتشار : 16/05/1393 - 09:56


ثبت نام برای امتحان معرفی به استاد نیمسال تابستان سال تحصیلی 93-92

 

 

 

 

احتراماً بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند آخرین فرصت ثبت نام امتحان معرفی به استاد روز سه شنبه مورخه 93/07/08 می باشد.

امتحان معرفی به استاد در روز پنج شنبه مورخه 93/07/10 راٌس ساعت 10 صبح برگزار می شود.


دیدگاه شما

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی دانشگاه
سامانه آموزشی دانشگاه
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه