آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اخبار
چاپ
دانشگاه علمی-کاربردی بهشهر خبر داد:

حضور آقاى محمودجانلو رياست مركز و آقاى قلى پور رييس هيأت مؤسس در همایش اساتید و بازدید از نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی مازندران.

کد خبر : 301

تاریخ انتشار : 26/07/1397 - 11:23


حضور آقاى محمودجانلو رياست مركز و آقاى قلى پور رييس هيأت مؤسس در همایش اساتید و بازدید از نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی مازندران.

 

 

 

 

آقاى محمودجانلو رياست مركز و آقاى مهندس قلى پور رييس هيأت مؤسس با حضور در دانشگاه علمى-كاربردى مركز فداى آمل، در همایش اساتید شرکت کرده و سپس از نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی مازندران که به میزبانی مرکز فذای آمل برگزار شد بازدید به عمل آوردند.

 


مطالب مرتبط

دیدگاه شما

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی دانشگاه
سامانه آموزشی دانشگاه
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه