آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اخبار
چاپ
دانشگاه علمی-کاربردی بهشهر خبر داد:

معرفی سامانه مدیریت آموزش تحت موبایل سفیران سلامت (MLMSHA)

کد خبر : 284

تاریخ انتشار : 01/02/1397 - 11:32


معرفی سامانه مدیریت آموزش تحت موبایل سفیران سلامت (MLMSHA)

 

 

 

 

به منظور استفاده هرچه بهتر از ظرفیت اپلیکیشن های آموزشی و اطلاع رسانی در حوزه آموزش آحاد جامعه، بدینوسیله سامانه مدیریت آموزش تحت موبایل سفیران سلامت (MLMSHA) که توسط دفتر آموزش و ارتقای سلامت وزارت بهداشت طراحی و مدیریت می گردد، به حضور معرفی می شود.

علاقه مندان می توانند جهت دریافت سامانه مذکور از طریق سایت آوای سلامت به آدرس http://iec.behdasht.gov.ir فایل مورد نظر را نصب و دریافت نمایند.


دیدگاه شما

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی دانشگاه
سامانه آموزشی دانشگاه
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه