آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اخبار
چاپ
دانشگاه علمی-کاربردی بهشهر خبر داد:

بازدید جناب آقای دکتر امید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی، جناب آقای دکتر جعفری ریاست محترم واحد استانی و هیأت همراه از دانشگاه.

کد خبر : 268

تاریخ انتشار : 08/09/1396 - 15:17


بازدید جناب آقای دکتر امید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی، جناب آقای دکتر جعفری ریاست محترم واحد استانی و هیأت همراه از دانشگاه.

 

 

 

 

بازدید جناب آقای دکتر امید ریاست محترم دانشگاه جامع علمی-کاربردی کشور، جناب آقای دکتر جعفری ریاست محترم دانشگاه علمی-کاربردی استان مازندران و هیأت همراه از دانشگاه علمی-کاربردی بهشهر در روز چهارشنبه مورخ 96/9/8.

 


مطالب مرتبط

دیدگاه شما

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی دانشگاه
سامانه آموزشی دانشگاه
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه