آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اخبار
چاپ
دانشگاه علمی-کاربردی مرکز بهشهر خبر داد:

بازدید جناب آقای دکتر جعفری ریاست محترم دانشگاه علمی-کاربردی واحد استان مازندران از دانشگاه علمی-کاربردی بهشهر

کد خبر : 251

تاریخ انتشار : 27/04/1396 - 17:17


بازدید جناب آقای دکتر جعفری ریاست محترم دانشگاه علمی-کاربردی واحد استان مازندران از دانشگاه علمی-کاربردی بهشهر

 

 

 

 

در روز سه شنبه مورخ 96/04/27 جناب آقای دکتر جعفری ریاست محترم دانشگاه علمی-کاربردی واحد استان مازندران با همراهی جناب آقای موذن مسئول محترم حراست واحد استانی از دانشگاه علمی-کاربردی بهشهر بازدید به عمل آوردند:

 


دیدگاه شما

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی دانشگاه
سامانه آموزشی دانشگاه
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه