آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اخبار
چاپ
دانشگاه علمی-کاربردی بهشهر خبر داد:

صدور پروانه اشتغال به کار در سازمان های نظام مهندسی، برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

کد خبر : 212

تاریخ انتشار : 02/08/1395 - 10:45


صدور پروانه اشتغال به کار در سازمان های نظام مهندسی، برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاه جامع علمی-کاربردی

 

 

 

 

اجتراماً بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و دانش آموختگان گرامی می رساند طبق ابلاغ مدیرکل محترم دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی، بخشنامه 43893/430 مورخ 92/7/13 باطل، و امکان صدور پروانه اشتغال به کار در سازمان های نظام مهندسی، برای دارندگان مدارک تحصیلی دانشگاه جامع علمی-کاربردی همانند سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزرات علوم، تحقیقات و فناوری میسر می باشد.

بخشنامه مدیرکل دفتر سازمانهای مهندسی:


دیدگاه شما

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی دانشگاه
سامانه آموزشی دانشگاه
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه