آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اخبار
چاپ
دانشگاه علمی-کاربردی بهشهر خبر داد:

چگونگی روند انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

کد خبر : 199

تاریخ انتشار : 04/06/1395 - 16:05


چگونگی روند انتخاب واحد در نیمسال اول سال تحصیلی 96-95

 

 

 

 

جهت انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 95-96 رعایت نکات زیر ضروری می باشد:

1- دانشجویان موظف به اخذ دروس برنامه ارائه شده توسط دانشگاه با مراجعه به سامانه سجاد به آدرس www.edu.uast.ac.ir طبق جدول زمانبندی در تاریخ های ذکر شده می باشند.

ضمناً دانشجویان می توانند از طریق همین سایت از برنامه کلاسی خود اطلاع حاصل نمایند.

2- پرداخت شهریه 15% شهریه ستاد (با راهنمایی کامل ذیل)

تهیه 3 نسخه پرینت از انتخاب واحد انجام شده از مسیر شهریه - فاکتورها - جزئیات نیمسال مربوطه

تذکر: برگه انتخاب واحد باید شامل کلیه دروس و هزینه های اخذ شده باشد.

3- دانشجویان موظف به حضور به موقع بر اساس برنامه زمانی تعیین شده توسط مرکز جهت تکمیل مراحل انتخاب واحد (تائید دروس اخذ شده توسط آموزش - پرداخت شهریه  – تحویل نسخه انتخاب واحد نهایی به امور مالی) می باشند.

 _نحوه پرداخت شهریه:

1) 85% : مراجعه حضوری به دانشگاه در زمان تعیین شده و دریافت فیش واریزی از امور مالی و پرداخت آن؛ همچنین فیش نسخه پرداخت کننده نزد دانشجو نگهداری می شود.

2) 15% : مراجعه به سامانه سجاد:  شهریه -  فاکتورها - جزئیات نیمسال مربوطه - 15% (ستاد).
مراحل با وارد کردن اطلاعات یکی از کارت های بانکی شتاب شامل cvv2- رمز دوم- شماره کارت -تاریخ انقضاء کامل می گردد.
 

تذکر 1: مسئولیت تکمیل فرم انتخاب واحد اعم از اخذ دروس - پرداخت شهریه و تحویل برگه انتخاب واحد بر عهده شخص دانشجو است.

تذکر 2: دانشجویان ترمی ملزم به رعایت پیش نیاز و هم نیاز ، سقف و حداقل واحد بر اساس معدل ترم قبل می باشند.

تذکر 3: تاریخ امتحانات و همچنین برنامه کلاسی دروس پروژه، کارورزی و کاربینی در سامانه سجاد فاقد اعتبار بوده و برنامه اصلی متعاقباً توسط مرکز اعلام می گردد.

تذکر 4: زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی دانشجویان هر ورودی فقط و فقط در همان تاریخ امکانپذیر می باشد و دسترسی به انتخاب واحد در سامانه سجاد بعد از تاریخ مذکور به هیچ عنوان مقدور نمی باشد.

تذکر 5: دانشجویان ورودی مهر 93 و ورودی های ماقبل آن می بایست در تاریخ های 95/06/10 و 95/06/11 جهت بررسی دروس باقیمانده خود به واحد آموزش مراجعه نمایند.

 

جدول زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی

دوشنبه 95/06/15 و سه شنبه 95/06/16:
ورودی های مهر 93 و قبل از آن (کلیه مقاطع)
 
پنج شنبه 95/06/18:
کارشناسی حرفه ای ورودی بهمن 93
مهندسی فناوری ورودی بهمن 93
 
جمعه 95/06/19 و شنبه 95/06/20:
کاردانی حرفه ای ورودی مهر 94
کاردانی فنی ورودی مهر 94
 
یکشنبه 95/06/21:
کارشناسی حرفه ای ورودی مهر 94
مهندسی فناوری ورودی مهر 94
 
دوشنبه 95/06/22 و سه شنبه 95/06/23:
کاردانی حرفه ای ورودی بهمن 94
کاردانی فنی ورودی بهمن 94
 
چهارشنبه 95/06/24:
کارشناسی حرفه ای ورودی بهمن 94
مهندسی فناوری ورودی بهمن 94

 

جدول زمانبندی مراجعه حضوری به دانشگاه

چهارشنبه 95/06/17 و پنج شنبه 95/06/18:
ورودی های مهر 93 و قبل از آن (کلیه مقاطع)
 
شنبه 95/06/20:
کارشناسی حرفه ای ورودی بهمن 93
مهندسی فناوری ورودی بهمن 93
 
یکشنبه 95/06/21:
کاردانی حرفه ای ورودی مهر 94
 
سه شنبه 95/06/23:
کاردانی فنی ورودی مهر 94
کارشناسی حرفه ای ورودی مهر 94
مهندسی فناوری ورودی مهر 94
 
چهارشنبه 95/06/24:
کاردانی حرفه ای ورودی بهمن 94
 
پنج شنبه 95/06/25:
کاردانی فنی ورودی بهمن 94
کارشناسی حرفه ای ورودی بهمن 94
مهندسی فناوری ورودی بهمن 94

مطالب مرتبط

دیدگاه شما

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی دانشگاه
سامانه آموزشی دانشگاه
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه