آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اخبار
چاپ
دانشگاه علمی-کاربردی بهشهر خبر داد:

اعلام پرونده های دارای بدهی حق نظارت برخی از دانش آموختگان و ضرورت مراجعه آنان به دانشگاه

کد خبر : 194

تاریخ انتشار : 02/04/1395 - 11:22


اعلام پرونده های دارای بدهی حق نظارت برخی از دانش آموختگان و ضرورت مراجعه آنان به دانشگاه

 

 

 

 

بدینوسیله به اطلاع دانش آموختگان ذیل می رساند باتوجه به تسویه مالی (عدم پرداخت حق الزحمه برای صدور دانشنامه و یا حق نظارت)، باعث وقفه در روند بررسی پرونده شما توسط امور دانش آموختگان گردیده است، ضروری است در اسرع وقت جهت رفع نقص پرونده خود به امور دانش آموختگان دانشگاه مراجعه نمایید.

ردیف نام نام خانوادگی مقطع ورودی رشته نوع بدهی
1 محمد رسولی زارمی کاردانی فنی 911 اینترنت و شبکه بدهی حق نظارت
2 ایمان خلیل خلیلی کاردانی فنی 911 اینترنت و شبکه بدهی حق نظارت
3 میلاد قرائی کاردانی فنی 911 اینترنت و شبکه بدهی حق نظارت
4 سیدصابر حسینی رباطی کاردانی فنی 911 اینترنت و شبکه بدهی حق نظارت
5 لادن خالقی کاردانی فنی 911 اینترنت و شبکه حق الزحمه دانشنامه
6 زینب قاسمعلی کاردانی فنی 912 اینترنت و شبکه حق الزحمه دانشنامه
7 مینا رعیت کاردانی فنی 912 اینترنت و شبکه حق الزحمه دانشنامه
8 سعیده شهبازی کاردانی فنی 911 اینترنت و شبکه حق الزحمه دانشنامه
9 سیده زینب ساداتی کاردانی 902 حسابداری گرایش صنعتی بدهی حق نظارت
10 فاطمه خلیلی کلاکی کاردانی حرفه ای 921 حسابداری صنعتی حق الزحمه دانشنامه
11 مرضیه مسگر گلوگاهی کاردانی حرفه ای 921 حسابداری صنعتی حق الزحمه دانشنامه
12 محمدجواد قربانی کاردانی حرفه ای 921 حسابداری صنعتی حق الزحمه دانشنامه
13 فاطمه ابراهیمی چمازدهی کاردانی حرفه ای 911 حسابداری صنعتی بدهی حق نظارت
14 ابوالفضل احمدی کاردانی حرفه ای 911 حسابداری صنعتی بدهی حق نظارت
15 فاطمه قربانی خانه سری کاردانی حرفه ای 921 حسابداری صنعتی حق الزحمه دانشنامه
16 فریبا نجفی کاردانی حرفه ای 921 حسابداری صنعتی حق الزحمه دانشنامه
17 منیژه رضائی کاردانی حرفه ای 912 حسابداری صنعتی حق الزحمه دانشنامه
18 حافظ سپهری کاردانی 902 حسابداری صنعتی حق الزحمه دانشنامه
19 نرگس روحی تروجنی کارشناسی حرفه ای 912 حسابداری مالی بدهی حق نظارت
20 محمد همتی کارشناسی حرفه ای 912 حسابداری مالی بدهی حق نظارت
21 حدیث همتی کارشناسی حرفه ای 912 حسابداری مالی حق الزحمه دانشنامه
22 خدیجه نصیری خلیلی کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی حق الزحمه دانشنامه
23 هاجر خلیلی مهدیرجی کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی حق الزحمه دانشنامه
24 مریم وهابی اهنگرکلائی کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی حق الزحمه دانشنامه
25 عاطفه فرهادیان کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی حق الزحمه دانشنامه
26 رامین یونسی قلعه کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی حق الزحمه دانشنامه
27 سیف اله محمدپور کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی حق الزحمه دانشنامه
28 سهیلا تروجنی کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی حق الزحمه دانشنامه
29 مهرناز بخشنده کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی حق الزحمه دانشنامه
30 ام البنین یخکشی کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی حق الزحمه دانشنامه
31 مهرگان صنیعی کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی حق الزحمه دانشنامه
32 عطیه اسکندری کارشناسی حرفه ای 912 حسابداری مالی حق الزحمه دانشنامه
33 لیلا محکم کاردامغانی کارشناسی حرفه ای 912 حسابداری مالی بدهی حق نظارت
34 سارا فرجی کارشناسی حرفه ای 912 حسابداری مالی حق الزحمه دانشنامه
35 حسین ستاری رستمی کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی حق الزحمه دانشنامه
36 ملیحه کرامتی رستمی کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی حق الزحمه دانشنامه
37 علی اصغری کارشناسی حرفه ای 912 حسابداری مالی حق الزحمه دانشنامه
38 افسانه غفاری کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی حق الزحمه دانشنامه
39 سید مسعود حسینی کاردانی حرفه ای 911 حقوق- حقوق ثبتی بدهی حق نظارت
40 سیده فاطمه زهرا میری رستمی کاردانی حرفه ای 921 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
41 مرضیه دباغیان نظامی کاردانی حرفه ای 921 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
42 ایمانه مشکل گشا کاردانی حرفه ای 912 حقوق- حقوق ثبتی بدهی حق نظارت
43 بهزاد جباری کاردانی حرفه ای 921 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
44 محمد جعفری کاردانی حرفه ای 911 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
45 سیدعلی حسینی متکازینی کاردانی حرفه ای 921 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
46 یحیی جعفری خورشیدی کاردانی حرفه ای 921 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
47 فهیمه نوری کاردانی حرفه ای 911 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
48 فاطمه روحی کارشناسی حرفه ای 912 حقوق- حقوق ثبتی بدهی حق نظارت
49 سحر حسنی کوکباغی کارشناسی حرفه ای 912 حقوق- حقوق ثبتی بدهی حق نظارت
50 سیده زهرا حسینی کارشناسی حرفه ای 912 حقوق- حقوق ثبتی بدهی حق نظارت
51 مژگان غلامی گهراز کارشناسی حرفه ای 912 حقوق- حقوق ثبتی بدهی حق نظارت
52 فاطمه درویشی کارشناسی حرفه ای 912 حقوق- حقوق ثبتی بدهی حق نظارت
53 علیرضا حجتی کارشناسی حرفه ای 912 حقوق- حقوق ثبتی بدهی حق نظارت
54 رقیه جعفری کوتنائی کارشناسی حرفه ای 912 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
55 علی اصغر یعقوبی کارشناسی حرفه ای 912 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
56 خدیجه احمدی ارمی کارشناسی حرفه ای 921 حقوق- حقوق ثبتی بدهی حق نظارت
57 آزاده امانی کارشناسی حرفه ای 921 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
58 ثنا اکبری کارشناسی حرفه ای 921 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
59 مینا صیدانلو کارشناسی حرفه ای 921 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
60 آنیتا فندرسکی کارشناسی حرفه ای 921 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
61 مصطفی اسدپور کارشناسی حرفه ای 921 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
62 زهرا تقی نیا کارشناسی حرفه ای 912 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
63 الهام السادات سجادی ساروئی کارشناسی حرفه ای 921 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
64 صدیقه غلامی ولاشدی کارشناسی حرفه ای 912 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
65 حسین علامه قاسمی کارشناسی حرفه ای 912 حقوق- حقوق ثبتی حق الزحمه دانشنامه
66 آمنه شکریان زینی کاردانی 902 فناوری اطلاعات حق الزحمه دانشنامه
67 مطهره عبدی مهندسی فناوری 911 مهندسی تکنولوژی بدهی حق نظارت
68 مهلا خواجوی مهندسی فناوری 921 مهندسی فناوری حق الزحمه دانشنامه
69 حبیب اله غزائیان مهندسی فناوری 921 مهندسی فناوری حق الزحمه دانشنامه
70 مهرزاد بهادری مهندسی فناوری 912 مهندسی فناوری بدهی حق نظارت
71 علی اکبر داورپناه مهندسی فناوری 921 مهندسی فناوری حق الزحمه دانشنامه
72 سعیده باقری تیرتاشی مهندسی فناوری 921 مهندسی فناوری حق الزحمه دانشنامه
73 معصومه شفیعی مهندسی فناوری 912 مهندسی فناوری حق الزحمه دانشنامه
74 بهادر نعمتی مهندسی فناوری 912 مهندسی فناوری بدهی حق نظارت
75 سیده فاطمه دوستدا میانگله مهندسی فناوری 921 مهندسی فناوری حق الزحمه دانشنامه
76 بهداد نوذری جویباری مهندسی فناوری 912 مهندسی فناوری حق الزحمه دانشنامه
77 طیبه عسکری کاردانی حرفه ای 911 گرافیک بدهی حق نظارت
78 آتنا نجفیان گرجی کاردانی حرفه ای 911 گرافیک بدهی حق نظارت
79 فاطمه کیانی کارشناسی حرفه ای 921 گرافیک تزئینی حق الزحمه دانشنامه
80 ماندانا گرجی کارشناسی حرفه ای 921 گرافیک تزئینی حق الزحمه دانشنامه
81 ملیحه مکرمی رستمی کارشناسی حرفه ای 921 گرافیک تزئینی حق الزحمه دانشنامه
82 زهرا رمضان زاده رستمی کارشناسی حرفه ای 921 گرافیک تزئینی حق الزحمه دانشنامه
83 مژگان ابراهیم نژادگرجی کارشناسی حرفه ای 921 گرافیک تزئینی حق الزحمه دانشنامه
84 نگار خدادی سلوط کارشناسی حرفه ای 921 گرافیک تزئینی حق الزحمه دانشنامه
85 عارفه ابونژاد رستمی کارشناسی حرفه ای 921 گرافیک تزئینی حق الزحمه دانشنامه
86 خدیجه جعفری کارشناسی حرفه ای 921 گرافیک تزئینی حق الزحمه دانشنامه
87 صغری شفیعی استانی کارشناسی حرفه ای 921 گرافیک تزئینی حق الزحمه دانشنامه
88 حمیدرضا ابراهیم پور کاردانی حرفه ای 921 مدیریت-امور اداری حق الزحمه دانشنامه
89 حسینعلی یعقوبی شاه کیله کاردانی حرفه ای 921 مدیریت-امور اداری حق الزحمه دانشنامه
90 مهناز سارانی کاردانی حرفه ای 921 مدیریت-امور اداری حق الزحمه دانشنامه
91 سمانه غلامعلی نسب عمران کارشناسی حرفه ای 912 مدیریت تبلیغات تجاری بدهی حق نظارت
92 طاهره علی پور کارشناسی حرفه ای 921 مدیریت تبلیغات تجاری حق الزحمه دانشنامه
93 صبورا معصومی گرجی کاردانی حرفه ای 912 مدیریت کسب و کار بدهی حق نظارت
94 مهران راعی کاردانی حرفه ای 912 مدیریت کسب و کار حق الزحمه دانشنامه
95 بلال  علی پور کاردانی 902 مدیریت کسب و کار حق الزحمه دانشنامه
96 قاسم وجدی کاردانی حرفه ای 911 مدیریت کسب و کار حق الزحمه دانشنامه
97 محمدحسین بخشنده رکاوندی کاردانی حرفه ای 921 مدیریت کسب و کار حق الزحمه دانشنامه
98 محمود یوسفی ولموزوئی کاردانی حرفه ای 911 مدیریت کسب و کار بدهی حق نظارت
99 محبوبه اسدی تیرتاشی کاردانی حرفه ای 921 مدیریت کسب و کار حق الزحمه دانشنامه
100 مریم اسدی تیرتاشی کاردانی حرفه ای 921 مدیریت کسب و کار حق الزحمه دانشنامه
101 سمیه تقی پور کاردانی حرفه ای 921 مدیریت کسب و کار حق الزحمه دانشنامه
102 عباسعلی غلامی کاردانی حرفه ای 921 مدیریت کسب و کار حق الزحمه دانشنامه
103 بابک بزاری کاردانی حرفه ای 911 مدیریت کسب و کار حق الزحمه دانشنامه
104 ابوالقاسم ناصری پاسندی کاردانی حرفه ای 921 مدیریت کسب و کار حق الزحمه دانشنامه
105 علی یخکشی کاردانی حرفه ای 921 مدیریت کسب و کار حق الزحمه دانشنامه
106 محسن اسدی کاردانی حرفه ای 921 مدیریت کسب و کار حق الزحمه دانشنامه
107 ارسلان حبیبی کاردانی حرفه ای 921 مدیریت کسب و کار حق الزحمه دانشنامه
108 معصومه بیگ پور کارشناسی حرفه ای 921 معماری داخلی حق الزحمه دانشنامه
109 مهسا خاکی رستمی کارشناسی حرفه ای 921 معماری داخلی حق الزحمه دانشنامه
110 زهرا محمدی کارشناسی حرفه ای 921 معماری داخلی حق الزحمه دانشنامه
111 محمد قدرتی کاردانی فنی 911 معماری شهری بدهی حق نظارت
112 محسن مهربان کاردانی فنی 911 معماری شهری بدهی حق نظارت
113 لاله پاره کار کاردانی فنی 921 معماری شهری حق الزحمه دانشنامه
114 علیرضا عباسی علمدارمحلی کاردانی فنی 921 معماری شهری حق الزحمه دانشنامه
115 حسن افروشه کاردانی فنی 921 معماری شهری حق الزحمه دانشنامه
116 علی اصغر شیرزاد کاردانی فنی 921 معماری شهری حق الزحمه دانشنامه
117 علی کوهی رستم کلائی کاردانی فنی 912 معماری شهری حق الزحمه دانشنامه
118 امید یاوری رستمی کاردانی فنی 911 مکانیک خودرو بدهی حق نظارت
119 حمیدرضا عفیف کاردانی فنی 921 مکانیک خودرو بدهی حق نظارت
120 امید عسگری کاردانی فنی 912 مکانیک خودرو حق الزحمه دانشنامه
121 سیدرضا طهماسبی غریب محله کاردانی فنی 921 مکانیک خودرو حق الزحمه دانشنامه
122 سعید رجبی کاردانی فنی 921 مکانیک خودرو حق الزحمه دانشنامه
123 سیداحمد نبوی کاردانی فنی 921 مکانیک خودرو حق الزحمه دانشنامه
124 علی یاسمی عبدالملکی کاردانی فنی 911 مکانیک خودرو حق الزحمه دانشنامه

مطالب مرتبط

دیدگاه شما

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی دانشگاه
سامانه آموزشی دانشگاه
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه