آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اخبار
چاپ
دانشگاه علمی-کاربردی بهشهر خبر داد:

اعلام پرونده های دارای نقص مدرک برخی از دانش آموختگان و ضرورت مراجعه آنان به دانشگاه

کد خبر : 193

تاریخ انتشار : 02/04/1395 - 11:45


اعلام پرونده های دارای نقص مدرک برخی از دانش آموختگان و ضرورت مراجعه آنان به دانشگاه

 

 

 

 

بدینوسیله به اطلاع دانش آموختگان ذیل می رساند باتوجه به اینکه نقص مدارک در پرونده، باعث وقفه در روند بررسی پرونده شما توسط امور دانش آموختگان گردیده است، ضروری است در اسرع وقت جهت رفع نقص پرونده خود به امور دانش آموختگان دانشگاه مراجعه نمایید.

 

ردیف نام نام خانوادگی مقطع ورودی رشته نقص مدرک
1 سیده سمیرا ایوبی تروجنی کارشناسی حرفه ای 912 حسابداری مالی ریزنمرات کاردانی و تاییدیه تحصیلی
2 فرزانه باقریان کارشناسی حرفه ای 912 حسابداری مالی گواهینامه کاردانی و تاییدیه تحصیلی
3 حبیبه باقریان کارشناسی حرفه ای 912 حسابداری مالی تاییدیه کاردانی
4 علی تات کارشناسی حرفه ای 912 حسابداری مالی ریزنمرات.تاییدیه تحصیلی و گواهی عضویت
5 شیدا  کاظمی قلعه کارشناسی حرفه ای 912 حسابداری مالی اصل مدرک کاردانی و تاییدیه تحصیلی
6 احمد کنیمی کارشناسی حرفه ای 912 حسابداری مالی تاییدیه تحصیلی کاردانی
7 میترا کلبادی نژاد کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی ریزنمرات
8 مریم کلبادی نژاد کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی ریزنمرات
9 مائده السادات محسن پور کارشناسی حرفه ای 912 حسابداری مالی تاییدیه تحصیلی
10 افسانه غفاری کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی
11 مهلا تقی پور گرجی کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی تاییدیه تحصیلی
12 الهام احمدی آبلوئی کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی کارت ملی
13 الهام ریاحی کارشناسی حرفه ای 912 حسابداری مالی تاییدیه تحصیلی
14 سیداکبر دوست دار میانگله کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی تاییدیه تحصیلی  و ریزنمرات
15 سمانه انصاری کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی
16 فرزانه نجفی چالوپلی کارشناسی حرفه ای 921 حسابداری مالی تائیدیه تحصیلی  
17 حجت محمدی ساعد کاردانی حرفه ای 921 حسابداری صنعتی تاییدیه تحصیلی
18 زهرا اسدی ریحان آبادی کاردانی حرفه ای 921 حقوق ثبتی اصل مدرک دیپلم
20 عباس لشکربلوکی کاردانی حرفه ای 912 حقوق ثبتی تاییدیه تحصیلی
25 پریسا  کافتری کارشناسی ناپیوسته 912 حقوق ثبتی تاییدیه تحصیل اصلاح شود
19 علیرضا پیوند کارشناسی حرفه ای 921 حقوق ثبتی عکس-ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی
21 فاطمه ولی نژاد کارشناسی حرفه ای 921 حقوق ثبتی تاییدیه تحصیلی 
22 رشید طاهری کارشناسی حرفه ای 921 حقوق ثبتی اصل مدرک کاردانی-تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
23 فرشته طهماسپور کارشناسی حرفه ای 921 حقوق ثبتی ریزنمرات کاردانی
24 آمنه سعیدی کارشناسی حرفه ای 921 حقوق ثبتی تاییدیه تحصیلی
26 ابوالقاسم فاطمی کاردانی حرفه ای 921 مدیریت-امور اداری تاییدیه تحصیلی
27 مریم خلیل خلیلی کارشناسی حرفه ای 912 مدیریت تبلیغات تجاری تاییدیه تحصیلی و ریزنمرات
28 رقیه میلادی گرجی کارشناسی ناپیوسته 901 مدیریت تبلیغات تجاری تاییدیه تحصیلی  و ریزنمرات
29 سیدجواد نجفی تروجنی کاردانی حرفه ای 921 مدیریت کسب و کار اصل مدرک دیپلم
30 جواد اصغری کاردانی حرفه ای 912 مدیریت کسب و کار اصل مدرک دیپلم
31 محسن عابدی نژاد کاردانی حرفه ای 911 مدیریت کسب و کار تاییدیه تحصیلی
32 محمد روشن فکر کاردانی فنی 921 معماری شهری اصل مدرک دیپلم
33 زهرا موسی پور گرجی کاردانی فنی 921 معماری شهری عکس
34 دانیال آهنی کاردانی فنی 912 مکانیک خودرو عکس- اصل مدرک دیپلم
35 محمد رضائی فرد کاردانی فنی 912 مکانیک خودرو تاییدیه تحصیلی
36 علی اکبر مهدوی مهندسی   921 مهندسی فناوری تاییدیه تحصیلی
37 زینب حمیدی مهندسی   921 مهندسی فناوری مدرک کاردانی.ریزنمرات و تاییدیه تحصیلی
38 آمنه سادات رضی مهندسی   912 مهندسی فناوری تاییدیه تحصیلی

مطالب مرتبط

دیدگاه شما

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی دانشگاه
سامانه آموزشی دانشگاه
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه