آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اخبار
چاپ
دانشگاه علمی-کاربردی بهشهر خبر داد:

ضرورت مراجعه دانشجویان ترم آخر به امور فارغ التحصیلان در اسرع وقت

کد خبر : 191

تاریخ انتشار : 02/04/1395 - 12:28


ضرورت مراجعه دانشجویان ترم آخر به امور فارغ التحصیلان در اسرع وقت

 

 

 

 

باتوجه به اینکه هرگونه مشکل آموزشی و یا نقص مدرک فارغ التحصیلی در پرونده دانشجویان، در پایان دوره تحصیل باعث ایجاد وقفه در روند تسویه حساب و انجام مراحل فراغت از تحصیل می گردد، ضروری است کلیه دانشجویان ترم آخر جهت بررسی و تکمیل پرونده فارغ التحصیلی هرچه سریعتر به امور فارغ التحصیلان مراجعه نمایند.


دیدگاه شما

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی دانشگاه
سامانه آموزشی دانشگاه
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه