آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اخبار
چاپ
دانشگاه علمی-کاربردی بهشهر خبر داد:

برگزاری مسابقه ضربه آزاد در فوتسال بین دانشجویان پسر دانشگاه علمی-کاربردی بهشهر

کد خبر : 189

تاریخ انتشار : 12/03/1395 - 11:04


برگزاری مسابقه ضربه آزاد در فوتسال بین دانشجویان پسر دانشگاه علمی-کاربردی بهشهر

 

 

 

 

از سری مسابقات جشنواره بهاری در خرداد 95 مسابقه ضربه آزاد در فوتسال بین دانشجویان پسر دانشگاه برگزار شد.

در این مسابقه آقای امین گرنامی مقام اول و آقای علیرضا اسدپور مقام دوم را کسب نمودند.

نحوه مسابقه: به هر نفر 5 فرصت ضربه از فاصله 26 متری داده میشد و ضرباتی که توپ مستقیم و بدون برخورد با زمین وارد دروازه میشد مورد قبول واقع شد.


مطالب مرتبط

دیدگاه شما

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی دانشگاه
سامانه آموزشی دانشگاه
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه