آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اخبار
چاپ
دانشگاه علمی کاربردی بهشهر خبر داد:

زمان و شرایط ثبت نام برای امتحان معرفی به استاد نیمسال تابستان 95-94 (26 الی 27 تیرماه 95)

کد خبر : 163

تاریخ انتشار : 20/04/1395 - 13:00


زمان و شرایط ثبت نام برای امتحان معرفی به استاد نیمسال تابستان 95-94 (26 الی 27 تیرماه 95)

 

 

 

 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند شرایط ملزم برای شرکت در امتحان معرفی به استاد به یکی از دو صورت زیر می باشد:

1- دانشجویانی که تنها یک یا دو درس باقیمانده با واحد نظری مطابق با سرفصل دروس ارائه شده داشته باشند.

2- دانشجویانی که یک درس نظری-عملی را اخذ و موفق به گذراندن آن نشده باشند و برای فراغت از تحصیل صرفاً همان یک درس نظری-عملی را داشته باشند. (درصورتیکه موفقیت در گذراندن بخش عملی درس نظری-عملی به تایید شورای آموزشی مرکز برسد.)

این قبیل از دانشجویان می توانند از تاریخ 95/04/26 لغایت 95/04/27 با مراجعه به واحد آموزش نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

ضمناً تاریخ امتحان معرفی به استاد روز یکشنبه مورخ 95/05/03 ساعت 16 می باشد.

تذکر مهم: تاریخ انتخاب واحد و زمان برگزاری امتحان به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.


مطالب مرتبط

دیدگاه شما

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی دانشگاه
سامانه آموزشی دانشگاه
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه