آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اخبار
چاپ
دانشگاه علمی کاربردی بهشهر خبر داد:

بازدید هیأت نظارت واحد استانی مازندران از دانشگاه علمی کاربردی بهشهر

کد خبر : 139

تاریخ انتشار : 14/08/1394 - 10:47


بازدید هیأت نظارت واحد استانی مازندران از دانشگاه علمی کاربردی بهشهر

 

 

 

 

هیأت نظارت و ارزیابی واحد استانی مازندران در روز چهارشنبه مورخ 94/8/13 از دانشگاه علمی کاربردی بهشهر بازدید نمودند.

در این بازدید آقای عادل قربانی معاونت محترم آموزشی، آقای باقری فرد معاونت سنجش و نظارت و آقای زارع مسئول امور مدرسان واحد استانی مازندران حضور داشتند.

 


دیدگاه شما

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی دانشگاه
سامانه آموزشی دانشگاه
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه