آموزش
آموزش
پژوهش
پژوهش
مالی اداری
 مالی اداری
فارغ التحصیلان
فارغ التحصیلان
مدرسان
مدرسان
امور فرهنگی
امور فرهنگی
دریافت فرم های ضروری
دریافت فرم های ضروری
تربیت بدنی
تربیت بدنی
درباره هیات موسس
درباره هیات موسس
درباره بهشهر
درباره بهشهر
اخبار
چاپ
دانشگاه علمی کاربردی بهشهر خبر داد:

زمان انتخاب واحد برای امتحان معرفی به استاد نیمسال تابستان سال تحصیلی 94-93

کد خبر : 124

تاریخ انتشار : 10/06/1394 - 12:19


زمان انتخاب واحد برای امتحان معرفی به استاد نیمسال تابستان سال تحصیلی 94-93

 

 

 

 

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان محترم می رساند دانشجویانی که تنها یک یا دو درس باقیمانده با واحد نظری مطابق با سرفصل دروس ارائه شده داشته باشند می توانند از تاریخ 94/06/14 لغایت 94/06/19 با مراجعه به واحد آموزش نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

ضمناً تاریخ امتحان معرفی به استاد روز دوشنبه مورخ 94/06/23 ساعت 10صبح می باشد.

تذکر مهم: تاریخ انتخاب واحد و زمان برگزاری امتحان به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.


مطالب مرتبط

دیدگاه شما

کارآفرینی
کارآفرینی
چارت درسی رشته ها
چارت درسی رشته ها
سامانه آموزشی دانشگاه
سامانه آموزشی دانشگاه
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
دانشگاه جامع علمی-کاربردی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش
سازمان سنجش
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق رفاه دانشجویی
صندوق انتقادات و پیشنهادات
صندوق انتقادات و پیشنهادات
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
پرتال دفتر مقام معظم رهبری
آدرس، شماره تماس با دانشگاه
آدرس، شماره تماس با دانشگاه